โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค บจก.

ประกอบเครื่องจักรสำหรับพิมพ์ และชุบภาชนะที่เป็นบรรจุภัณฑ์

cat-icon 77 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

Ads