โกลบอล คอนเน็คชันส์ บมจ.

ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่นๆ

cat-icon 13/1 หมู่ 2 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
cat-icon 39 Moo 15, Wat Kingkaew Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 99/9 Moo 7, Ruamjai, Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 25/5 Moo 8, Watsriwareenoi, Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 114/4 Moo 7, Mahachai, Bangna-Trad Rd., Km.10.5, Bangphli-yai, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 53/3 Moo 4, Watkingkaew Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 217/2 Moo 4, Suanmahawong 2 Village, Khlongbangpla, Samrong, Phrapradaeng, Samutprakan 10130
cat-icon 50 Moo 20, Bunmisub, Bangphli-Tamru Rd., Bangphli-Yai, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 79/197 Moo 19, Bangphli-Yai, Bangphli, Samutprakan 10540
cat-icon 4/4 Moo 19, Thanasit, Thepharak Rd., Bangphli-yai, Bangphli, Samutprakan 10540

TRITACT CO., LTD.

Print on Different Materials (Paper - Plastic and Metal)

cat-icon 155/2-7 Moo 1, Thepharak Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10540
cat-icon 109/10 Moo 7, Bangchalong, Bangphli, Samutprakan 10540

Ads