author Image

เอ็มเทค-สวทช. ร่วมมือกับ ซีพีออลล์ พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก สำหรับใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment