author Image

สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จับมือให้ความรู้ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด-19..

Leave a Comment