author Image

“Smart Production ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด” ไฮเดลเบิร์กจัดแสดงโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ประเทศจีนสำหรับตลาดเอเชีย

Leave a Comment