author Image

บริษัท SPC Interprint ประเทศไทย เพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 2 เท่า ด้วยเครื่องพิมพ์ BOBST รุ่น NOVA RS 5003

Leave a Comment